GMA

logo_white

Grønne Mentale Ambassadører

Psykologisk førstehjælpstræning for frivillige i at tilegne sig faciliteringsevner i selvhjælpsgrupper
Træning i psykologisk førstehjælp til frivillige i at tilegne sig faciliteringsfærdigheder i selvhjælpsgrupper

Dansk Social Arbejde

Foreningen Dansk Socialarbejde er en frivillig forening, der igennem en årrække har arbejde med sociale aktiviteter i Danmark til gavn for sårbare og udsatte borgere i det danske samfund. Vores målsætning er via små midler og fokuserede indsatser at gøre den lille forskel, der kan virke som et stort skridt fremad for den enkelte. Foreningen er baseret på frivillighed og på ekstern støtte og donationer.

Bliv Grøn Mental Ambassadør i en selvhjælpsgruppe

En selvhjælpsgruppe er en gruppe af mennesker, der samles for at støtte og hjælpe hinanden med et fælles mål eller problem. De fokuserer typisk på en række emner, såsom afhængighedsrehabilitation, mental sundhed, håndtering af en kronisk sygdom eller håndtering af livsændringer. Disse grupper ledes typisk af peer facilitatorer, der har erfaring med det pågældende emne, og tilbyder et sikkert og støttende miljø, hvor medlemmerne kan dele deres erfaringer, give og modtage følelsesmæssig støtte og få praktiske tips og information. Selvhjælpsgrupper er gratis og åbne for alle, der er interesserede, og kan være en værdifuld kilde til støtte og vejledning i håndtering af svære livssituationer.

Hvorfor deltage i Grønne Mentale Ambassadører uddannelsen?

Der er flere grunde til, at man kan vælge at deltage i uddannelsen af grønne mentale ambassadører. Nogle af hovedårsagerne omfatter: Personlig vækst og udvikling: Deltagelse i uddannelsen kan hjælpe dig med at lære mere om dig selv og dine egne erfaringer, samt få nye færdigheder og viden, som kan anvendes i dit eget liv. Hjælpe andre: Som grøn mental ambassadør får du mulighed for at hjælpe andre, der gennemgår lignende oplevelser, og give dem den støtte, de har brug for. Karriereudvikling: Selvhjælpsgruppekoordinatorer (grønne mentale ambassadører) er meget efterspurgte, og deltagelse i uddannelsen kan give en værdifulde færdigheder og erfaringer, der kan hjælpe dig videre i dig karriere, hvis du har lyst til det. Følelse af opfyldelse og formål: At være i stand til at have en positiv indflydelse på andres liv kan være en meget givende oplevelse og give dig en følelse af formål og opfyldelse. Faglig udvikling: Koordinering af en selvhjælpsgruppe er en fantastisk måde at få professionel erfaring og opbygge dig karriere. Samlet set er deltagelse i uddannelsen af grønne mentale ambassadører en mulighed for personlig vækst og udvikling, samt mulighed for at påvirke andres liv positivt.

Om træning.

Uddannelsen gennemføres online på dansk af eksperter. Deltagelse i uddannelsen er gratis, og efter vellykket gennemførelse modtager du et bevis for deltagelse. Du kan også blive koordinator for selvhjælpsgrupper i projektet - "Grønne Mentale Ambassadører" og med støtte fra Dansk Social Arbejde, organisere grupper i dit område/din by.

Hvad er selvhjælpsgrupper?

Selvhjælpsgrupper er grupper af mennesker, der samles for at støtte og hjælpe hinanden med et fælles mål eller problem. De kan fokusere på et væld af emner, såsom afhængighedsbehandling, mental sundhed, håndtering af en kronisk sygdom eller håndtering af en livsændring. Disse grupper ledes typisk af peer-facilitatorer, der har erfaring med det pågældende emne, og giver et sikkert og støttende miljø for medlemmerne til at dele deres erfaringer, give og modtage følelsesmæssig støtte og få praktiske tips og information. Selvhjælpsgrupper er gratis og åbne for alle, der er interesserede, og kan være en værdifuld ressource for dem, der søger støtte og vejledning i at håndtere svære livssituationer.

Hvordan fungerer en selvhjælpsgruppe?

Selvhjælpsgrupper fungerer normalt uafhængigt og organiseres af deres medlemmer. Medlemmerne af gruppen er Grønne Mentale Ambassadører-frivillige, som systematisk holder faste møder for at ændre deres eget liv til det bedre gennem gensidig støtte. Deltagerantallet varierer fra få personer til større grupper.

Hvorfor deltage i selvhjælpsgrupper?

Folk går til selvhjælpsgrupper af forskellige årsager. Nogle står måske med en vanskelig livssituation, såsom afhængighed, psykiske problemer eller at skulle håndtere en kronisk sygdom. Andre gennemgår måske en større livsændring, såsom en skilsmisse eller tabet af en elsket. Selvhjælpsgrupper giver et sikkert og støttende miljø for enkeltpersoner til at dele deres erfaringer, yde og modtage følelsesmæssig støtte og få praktiske tips og information. Derudover oplever mange mennesker, at det at være en del af en selvhjælpsgruppe hjælper dem til at føle sig mindre alene og isolerede og kan hjælpe dem til at føle sig mere bemyndigede og i kontrol over deres liv. Følelsen af tilhørsforhold og forståelse, som en selvhjælpsgruppe kan give, kan være en værdifuld ressource for mennesker, der går igennem svære tider.

TRÆNINGSPLAN

Ambassadører
i din by

Kunne du tænke dig at bidrage til din egen by og arbejde sammen med andre som dig selv, der har et ønske om at hjælpe mennesker?

Ambassadører
online

Har du overvejet at dedikere dine færdigheder og ekspertise virtuelt til at fremme psykologisk hjælp.

Det er muligt, at blive skrevet op på vores venteliste til kurset 2024, via linket herunder.

Modul 1 - Psykologisk Førstehjælp

Kursusoversigt:

Grønne Mentale Ambassadørers træningskursus er designet til at ruste deltagerne med de nødvendige færdigheder og viden til at yde psykologisk førstehjælp til dem, der er påvirket af sociale eller personlige udfordringer, såsom stress, angst og ensomhed, eller som også ser udfordringer i miljøkatastrofer og klimaændringer, som påvirker dem og gør dem nervøse.
I dette første modul vil vi fokusere på grundlæggende psykologisk førstehjælp.

Kursusmål:

• Forstå konceptet med psykologisk førstehjælp
• Identificere de nøglefærdigheder, der kræves for at yde psykologisk førstehjælp
• Forstå teamworkets rolle i at yde psykologisk førstehjælp
• Identificere indikatorer for traumer og hvordan man kan reagere passende
• Forstå vigtigheden af at beskytte enkeltpersoner påvirket af sociale eller personlige udfordringer, såsom stress, angst og ensomhed, eller som også ser udfordringer i miljøkatastrofer og klimaændringer, som påvirker dem og gør dem nervøse.

Kursusindhold:

Psykologisk førstehjælp vil dække følgende emner:
1. Introduktion til psykologisk førstehjælp og dens betydning
2. Teamworkets rolle i at yde effektiv psykologisk førstehjælp
3. De forskellige typer frivillige og deres roller i at yde støtte sårbare borgere
4. Identificering af hvem, hvor og hvornår psykologisk førstehjælp skal gives
5. Grundlæggende hjælpefærdigheder såsom aktiv lytning og empati
6. Forståelse af traumer og dets virkninger på enkeltpersoner
7. Indikatorer for beskyttelse og hvordan man kan sikre enkeltpersoners sikkerhed påvirket af sociale eller personlige udfordringer, såsom stress, angst og ensomhed, eller som også ser udfordringer i miljøkatastrofer og klimaændringer, som påvirker dem og gør dem nervøse.

Konklusion:

Ved afslutningen af dette modul vil deltagerne have en god forståelse af psykologisk førstehjælp og de nødvendige færdigheder til at yde effektiv støtte til dem, der er påvirket af sociale eller personlige udfordringer, såsom stress, angst og ensomhed, eller som også ser udfordringer i miljøkatastrofer og klimaændringer, som påvirker dem og gør dem nervøse.
De vil også forstå vigtigheden af teamwork, frivilligt arbejde og beskyttelse af enkeltpersoner i sådanne situationer.

Bedømmelse:

Deltagerne vil blive bedømt gennem en quiz i slutningen af modulet for at sikre, at de har forstået de nøglekoncepter og færdigheder, der er dækket.

Varighed:

Modulet ”Psykologisk førstehjælp” er designet som et 1,5-timers webinar.

Modul 2 - Koordination af Selvhjælpsgrupper

Kursusoversigt:

Dette kursus er designet til personer, der ønsker at lære, hvordan man koordinerer og faciliterer selvhjælpsgrupper med fokus på mental sundhed og bæredygtighed. Selvhjælpsgrupper er en effektiv måde at give følelsesmæssig støtte og praktisk vejledning til personer, der er påvirket af sociale eller personlige udfordringer, såsom stress, angst og ensomhed, eller som også ser udfordringer i miljøkatastrofer og klimaændringer, som påvirker dem og gør dem nervøse.
Dette kursus vil give deltagerne de nødvendige færdigheder og viden til at koordinere selvhjælpsgrupper og støtte enkeltpersoner på deres vej mod følelsesmæssigt velbefindende.

Kursusindhold:

Webinar 1 - Introduktion til Selvhjælpsgrupper:
• Hvad er selvhjælpsgrupper?
• Typer af selvhjælpsgrupper
• Fordele ved selvhjælpsgrupper
• Gruppeaftale

Webinar 2 - Koordination af Selvhjælpsgrupper
• Koordinatorrollen
• Skabe et sikkert og støttende miljø
• Facilitere gruppediskussioner og aktiviteter
• Adressere kulturelle og sproglige barrierer
• Udvikling og implementering af handlingsplaner

Konklusion:

Efter afslutning af dette kursus vil deltagerne have de nødvendige færdigheder og viden til at koordinere og facilitere selvhjælpsgrupper med fokus på mental sundhed og bæredygtighed. De vil være udstyret med praktiske værktøjer og ressourcer til at skabe et sikkert og støttende miljø for personer, der er påvirket af sociale eller personlige udfordringer, såsom stress, angst og ensomhed, eller som også ser udfordringer i miljøkatastrofer og klimaændringer, som påvirker dem og gør dem nervøse.

Vurdering:

Deltagerne vil blive vurderet ud fra deres deltagelse og engagement under webinaret. De vil også skulle skrive en kort refleksion over deres læring, og hvordan de planlægger at implementere deres nye viden i samfundet og i deres lokalsamfund.

Varighed:

Dette kursus består af to webinarer, hver på en time. Deltagerne vil have adgang til yderligere ressourcer og materialer til at støtte deres læring.

Modul 3 - Mental Sundhed og Bæredygtighed

Kursusoversigt:

Dette kursus er designet til at give deltagerne en forståelse for sammenhængen mellem mental sundhed og miljøet, samt strategier og teknikker til at fremme bæredygtighed og reducere vores påvirkning af miljøet. Deltagerne vil lære, hvordan man støtter selvhjælpsgrupper og har en positiv indflydelse på mental sundhed og miljøet i deres samfund.

Kursusmål:

• At forstå sammenhængen mellem mental sundhed og miljøet.
• At lære om bæredygtige praksisser og deres indflydelse på mental sundhed.
• At udvikle strategier til at fremme bæredygtighed i selvhjælpsgrupper.
• At lære effektive kommunikationsfærdigheder til at fremme bæredygtighed i samfundet.
• At skabe en handlingsplan for at implementere bæredygtige praksisser i samfundet.

Kursusindhold:

Modul 1: Introduktion til Mental Sundhed og Bæredygtighed

Introduktion: Dette modul har til formål at give en oversigt over mental sundhed og bæredygtighed og at etablere linket mellem dem. Det vil også gennemgå påvirkningen af klimaændringer på mental sundhed.
Del 1: Definering af Mental Sundhed og Bæredygtighed
Del 2: Forståelse af Sammenhængen mellem Mental Sundhed og Miljøet
Del 3: Gennemgang af Klimaændringernes Påvirkning på Mental Sundhed

Modul 2: Bæredygtige Praksisser og deres Indflydelse på Mental Sundhed

Læringsmål: Forstå hvad bæredygtige praksisser er, og hvordan de kan påvirke mental sundhed Udforske forholdet mellem bæredygtige praksisser og de 17 bæredygtige udviklingsmål Diskutere vigtigheden af at vedtage bæredygtige praksisser både for miljøet og mental sundhed
Del 1: Identificering af Bæredygtige Praksisser
Del 2: Forståelse af Bæredygtige Praksissers Indvirkning på Mental Sundhed
Del 3: Diskussion af Bæredygtige Praksisser og Mental Sundhed i Forhold til de 17 Bæredygtige Udviklingsmål

Modul 3: Fremme bæredygtighed i selvhjælpsgrupper

Introduktion: Selvhjælpsgrupper har potentiale til at være en effektiv platform for at fremme bæredygtighed og reducere vores påvirkning af miljøet. I denne modul vil vi udforske rollen af selvhjælpsgrupper i at fremme bæredygtighed og identificere muligheder for at fremme bæredygtighed i selvhjælpsgrupper. Vi vil også udvikle strategier til at fremme bæredygtighed i selvhjælpsgrupper.
Del 1: Forståelse af Rollen af Selvhjælpsgrupper i at Fremme Bæredygtighed
Del 2: Identifikation af Muligheder for at Fremme Bæredygtighed i Selvhjælpsgrupper
Del 3: Udvikling af Strategier til at Fremme Bæredygtighed i Selvhjælpsgrupper

Modul 4: Effektive kommunikationsfærdigheder til at fremme bæredygtighed

Introduktion: I dette modul vil vi diskutere effektive kommunikationsfærdigheder til at fremme bæredygtighed. Gode kommunikationsfærdigheder er afgørende for at opnå succes i fremme af bæredygtighed. Vi vil undersøge betydningen af at forstå effektive kommunikationsstrategier, identificere kommunikationsbarrierer og udvikle effektive kommunikationsfærdigheder til at fremme bæredygtighed.
Del 1: Forståelse af effektive kommunikationsstrategier
Del 2: Identificering af kommunikationsbarrierer
Del 3: Udvikling af effektive kommunikationsfærdigheder til fremme af bæredygtighed

Modul 5: Skab en handlingsplan for bæredygtige praksisser

Introduktion: I dette modul vil vi fokusere på at skabe en handlingsplan for bæredygtige praksisser. Bæredygtige praksisser er dem, der opfylder behovene i dag uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov. Implementering af bæredygtige praksisser har en positiv indvirkning på miljøet, økonomien og samfundet, hvilket derigennem kan forbedre mental sundhed og trivsel.
Del 1: Identificering af muligheder for bæredygtige praksisser i samfundet
Del 2: Udvikling af en handlingsplan for at implementere bæredygtige praksisser
Del 3: Evaluering af virkningen af bæredygtige praksisser på mental sundhed

pexels-liza-summer-6347743
Bliv Grønne Mentale-ambassadør i din by.

BLIV FRIVILLIG

Foreningen Dansk Socialarbejde arrangerer psykologhjælpsgrupper over hele Danmark. Efter endt kursus kan du blive en del af Grønne Mentale Ambassadører-projektet.

Det er muligt, at blive skrevet op på vores venteliste til kurset 2024, via linket herunder.

Forventninger til dig

  • At du gennemgår vores online forløb og besvarer de efterfølgende spørgsmål korrekt
  • At du kan reservere mellem 2-5 timer ugentligt til projektet.
  • At du vil deltage i mindst 1 ud af 3 webinarer, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål
  • At vi kan kontakte dig per email og at du vil vende tilbage med svar indenfor rimelig tid.
  • Hvis vi oplever ikke at kunne komme i kontakt med dig, så forbeholder vi os retten til at afmelde dig projektet

Hvad kan du glæde dig til fra vores side

  • At få lov at være med i dette spændende projekt forløb
  • At modtage certifikat for gennemgået online kursus
  • At blive inviteret til 3 online webinarer med mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp efter behov
  • At blive klædt på til at igangsætte egne aktiviteter i din kommune, efter lyst og behov.
  • Efter projektets afslutning, at modtage en skriftlig reference om din aktive deltagelse

Har du spørgsmål? Kontakt os.

©2023.Grønne Mentale Ambassadører. Alle rettigheder forbeholdes.